15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9 - úterý 20.06.2017 od 10:00

V úterý 20.06.2017 od 10:00 proběhne v nové budově radnice, 2.patro, Sokolovská 14/324, Praha 9, 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9

P r o g r a m:

 1. Interpelace občanů  (10:15 - 10:45)
 2. Udělení ocenění významným osobnostem Městské části Praha 9
 3. Prodej volných bytových jednotek z majetku MČ Praha 9, umístěných v domech určených usnesením ZMČ Prahy 9 k privatizaci
 4. Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Jablonecká č.p. 360/21 - č.p. 361/19, k.ú. Střížkov, Praha 9
 5. Převod vlastnictví nebytových jednotek v objektu čp. 856, ulice Lovosická, Praha 9, k.ú. Prosek
 6. Revokace usnesení ZMČ P9 č. 125/14 ze dne 9. 12. 2014
 7. Stanovisko Městské části Praha 9 ke změně územního plánu pozemků č. parc. 1840/10, 1840/2, 1840/3,1840/6, 1840/5, 661/20, 991/309, 991/341, 991/340, 1014/2, vše k.ú. Vysočany, Praha 9, ul. Za Spalovnou a k podání podnětu na změnu ÚP SÚ HMP
 8. Stanovisko Městské části Praha 9 ke změně územního plánu pozemků č. parc. 809, 810, 811, vše k.ú. Vysočany Praha 9, ul. Novovysočanská a k podání podnětu na změnu ÚP SÚ HMP
 9. Stanovisko Městské části Praha 9 ke změně územního plánu pozemků č. parc. 511/1, 512/1, 507/3,vše k.ú. Vysočany, č. parc. 3344/19, 3344/20, 3344/24, vše k.ú. Libeň, Praha 9, ul. Českomoravská a k podání podnětu na změnu ÚP SÚ HMP 
 10. Jmenování tajemníka KV a FV ZMČ P9
 11. Zápisy z KV a FV ZMČ Praha 9
 12. Informativní zprávy a návrhy
 13. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMČ P9

Materiály k jednání jsou ke stažení ZDE

8. 6. 2017