Kauza náměstí OSN: Starosta se bude muset zpovídat

Velké změny plánované v lokalitě náměstí OSN, na kterých koncepčně pracuje Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, mají aktuálně další rozměr v podobě jiného, ryze soukromého plánu výstavby několika mnohapatrových budov.

V médiích byla v této souvislosti rozklíčována vazba na miliardáře Vítka a jeho aktivity, přičemž tento projekt mnohé obyvatele Prahy 9 naplňuje obavami. Bylo zmíněno, že náměstí, jehož velkou část zabírá park se vzrostlými stromy, má být dotčeno do té míry, že většina zeleně v jižní části náměstí bude muset ustoupit plánované výstavbě.

Zastupitelstvo MČ Praha 9 si v tomto smyslu vyslechlo interpelace několika občanů. Obavy o bezpečnost, parkování, dopravu i zeleň padaly na hlavu současných zastupitelů, kteří se z nepříjemné situace rozhodli dostat usnesením, které žádá pražský IPR, aby zpracoval a projednal s občany komplexní studii na kvalitní veřejný prostor náměstí OSN se zapracováním potřeb občanů, pověřuje starostu MČ Praha 9 a II. zástupce starosty MČ Praha 9 k jednání s vlastníkem dotčených pozemků, s cílem co největšího zachování zeleně na náměstí OSN, a ukládá starostovi MČ P9 předložit průběžnou informaci o probíhajících jednáních na zasedání ZMČ P9.

Jak se s tímto úkolem vedení radnice v čele s panem starostou vypořádalo, se dozvíme již 19.09.2017 na zasedání nebližšího zastupitelstva.

Budeme tam, dohlédneme na zájmy občanů Prahy 9 a přineseme nové informace.

Jakékoliv podněty a připomínky v této věci můžete směřovat na e-mail: praha9@anobudelip.cz

12. 8. 2017