Ochráníme naše národní zájmy a identitu

Budeme bojovat proti ilegální migraci a za uzavření vnější evropské hranice a její obranu silami evropských armád NATO nebo policejními útvary členských států EU. V EU a NATO budeme aktivně prosazovat české zájmy.

UDĚLÁME MAXIMUM PRO BEZPEČNOST LIDÍ
Budeme pravidelně navyšovat peníze na armádu.
Navýšíme finance pro zpravodajské služby a boj s terorismem.

CHCEME BÝT ENERGETICKY A POTRAVINOVĚ NEZÁVISLÍ
Podpoříme výstavbu dalších bloků jaderných elektráren.
Zasadíme se o udržení kontroly státu nad zásobami lithia.
Musíme všemi prostředky bojovat proti suchu, abychom udrželi vodu v krajině jako naši strategickou surovinu.

OCHRÁNÍME NAŠI MĚNU
Ponecháme si českou korunu, euro zavádět nebudeme

11. 9. 2017