Náš stát budeme řídit s péčí řádného hospodáře. Efektivně.

Zavedeme ověřené postupy z podnikání. Centrální nákup, koncentraci majetku státu na jedno místo, centralizaci IT a digitalizaci. Najdeme úspory ve všech oblastech fungování státu.

 

Začneme tím nejdůležitějším. Přijímáním zákonů o fungování Parlamentu České republiky.

 

 

Záměry v oblasti řízení a fungování vlády ČR

 

Centrálně řízené agendy

2. 10. 2017