V Praze 9 se objevil invazivní rak mramorovaný

První výskyt raka mramorovaného ve volné přírodě v České republice byl potvrzen v rybníčku na Praze 9 – Proseku, kde jde zřejmě o důsledek vypuštění nezodpovědným chovatelem. Tento druh raka se nesmí dovážet do České republiky a platí pro něj zákaz držení, uvádění na trh, rozmnožování a zejména uvolňování do životního prostředí. V současné době probíhá proces odstraňování raka z dané lokality.

http://www.nase-voda.cz/praze-zacala-likvidace-invazniho-raka-mramorovaneho/

25. 4. 2017